La mijlocul secolului al XII-lea Constantinopol populația orașului era de 400.000 sau chiar mai mult. Orașul avea încă aspectul unei metropole romane târzii, cu forumuri publice, străzi comerciale și blocuri de apartamente.

Chiar și cu această populație existau încă urme mari în interiorul zidurilor care au fost dedicate agriculturii. Populația nu fusese atât de mare de pe vremea lui Justinian, când ciuma a distrus două treimi din populație în doar trei luni.

Creșterea populației s-a datorat extinderii activității economice, creșterii bogăției și imigrației din Asia Mică – pe măsură ce oamenii fugeau de turcii care avansau. O mare parte din bogăția Imperiului Bizantin a fost acum generată chiar de Constantinopol, o imensă piață de consum creată de întreprinderile, fermele și pescuitul în marile din jur care aprovizionau locuitorii săi.

Acest comerț s-a axat în totalitate pe nevoia de zi cu zi de a găzdui, îmbrăca și hrăni aproape jumătate de milion de suflete, iar taxele, chiriile și taxele pe care le-a generat au finanțat curtea imperială… www.pallasweb.com

 

foto : www.pallasweb.com

Daily Life in 12th Century Constantinople

In the middle of the twelfth century Constantinople the population of the city was 400,000 or more. The city still had the appearance of a late Roman metropolis with public forums, shopping streets and apartment blocks. Even with this population there were still large tracks within the walls that were given over to farming.

The population had not been this big since Justinian’s time when plague wiped out two-thirds of the population in just three months time. The growth in population was due to expanding economic activity, increasing wealth, and immigration from Asia Minor – as people fled the advancing Turks.

Much of the wealth of the Byzantine Empire was now generated by Constantinople itself, a huge consumer market created by the surrounding businesses, farms and fisheries that supplied its residents.

This trade focused entirely on the day-to-day need to house, cloth and feed almost half a million souls and the taxes, rents and fees it generated financed the Imperial court.

more :  www.pallasweb.com

Lasă un răspuns